Modellering, jordfärg

Papperslera tillverkas av papper, vatten, lim och lite salt. Materialet är lättarbetat och smidigt. Efter något dygn har figuren torkat. Sedan kan den bearbetas om man vill, tex slipa och måla. 

Gunnar Visslaren
1 250 kr
Emir Bretagne
1 250 kr
Butch Benson
1 250 kr
Ur-Preben
1 250 kr
Amid Persson
1 250 kr